Městská farma v centru Ostravy

Naše farma sídlí v Ostravě. Díky tomuto si můžete být jisti, že rostlinky, co jste si od nás koupili, budou vždy čerstvé a dostanete je v znovupoužitelných obalech.

Kvalita, čerstvost, dostupnost

Díky naší poloze nejsou naše microgreens zatěžovány zdlouhavou cestou z jedné strany republiky na druhou a nemusí být různě chemicky ošetřovány, aby zvládly zdlouhavou cestu. Další výhodou nepřevážení microgreens z jedné strany země na druhou je ušetření pohonných hmot a tím i ušetření vyprodukovaných zplodin, které nesvědčí naší planetě.

Tomáš Lecián
Microgreens Red

Hydroponie

K pěstování používáme metodu hydroponie, což je vlastně pěstování rostlin bez půdy. Tu nahrazujeme živným roztokem. Jedná se o roztok plný minerálních živin, který se musí filtrovat a doplňovat o živiny. Musíme upravovat hodnotu pH a teplotu. Jelikož každá z našich rostlin potřebuje jiné podmínky k růstu, jedná se o neobvyklý vědecký postup. Hydroponie nám ale také nabízí spostu výhod:

  • Microgreens jsou vhodné pro alergiky, protože díky této metodě neobsahují pesticidy ani agrochemikálie
  • Můžeme kontrolovat přesnou skladbu živin našich microgreens
  • Naše microgreens rostou rychleji a jsou ekologické a šetrné k životnímu prostředí

Při pěstování výše zmíněnou metodou šetříme vodu, jelikož hydroponie recykluje a opětovně využívá již použitou vodu, proto hydroponické systémy spotřebují o 80% méně vody, než se spotřebuje v běžném zemědělství. To ale neznamená, že jsou naše rostlinky zalévány špinavou vodou. Recyklovaná voda prochází velmi kvalitní filtrací, takže je zbavena 95% veškerých nežádoucích látek.

Led osvětlení

LED osvětlení je zkrátka světlem budoucnosti a my jej využíváme pro zdravý růst našich rostlinek. Díky tomuto světlu nejsou naše microgreens vystavovány extrémnímu zahřívání a škodlivým látkám.

LED Osvětlení Microgreens
Microgreens Red

Voda, kterou používáme, životní prostředí a my

Voda, kterou používáme je recyklovaná a je z ní filtrováno až 95% všech nežádoucích látek jako jsou dusitany, dusičnany, těžké kovy, chlor, chemické látky, zbytkové léky ve vodě a další škodlivé látky.

V pitné vodě se objevuje okolo 5000 cizopasných částic na milion a naše recyklovaná voda má limit okolo 8 částic na milion.

Životní prostředí je pro nás důležité, a proto dodáváme naše rostlinky v znovupoužitelných obalech, které od našich odběratelů zase vybíráme a znovu používáme.

Veškeré naše práce probíhají ručně, což znamená, že naše semínka sázíme, zaléváme, upravujeme a kontrolujeme sami bez použití strojů.